កុំអាងសល់ទ្រព្យឃ្លីបថ្មីពីក្រុមកំប្លែងរតនៈវិបុលមួយឃ្លីបនេះមិនជាមានន័យមែនស៊ែរ១បងប្អូន!!!

កុំអាងសល់ទ្រព្យ ឧបត្ថម្ភដោយ សាលារៀនភាសាកូរ៉េកាប៊េង សិស្សានុសិស្សមានឱកាសរៀ​នដោយមិនអស់ប្រាក់ និង មានឱកាស់ទៅលេងប្រទេសកូរ៉េដោយមិនអស់ប្រាក់ថែមទៀត។ សំរាប់សិស្សដែលប្រលងបានពិន្ទុខ្ពស់ដល់ 195-200 នឹងទទួុលបានរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2017មួយគ្រឿងថែមទៀតផង។
ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 097 340 9999 / 096 745 5555