ទីបំផុតស្រីស្អាតហ្វីយ៉ាតាចេញវិដេអូផ្លូវការសុំទោស រឿងជ្រុលនិយាយក្នុង Live ថា “មនុស្សប៉ុន្មានលាននាក់ ដែលផ្តុំក្បាលគ្នាមើល…”

ទីបំផុតស្រីស្អាតហ្វីយ៉ាតាចេញវិដេអូផ្លូវការសុំទោស រឿងជ្រុលនិយាយក្នុង Live ថា “មនុស្សប៉ុន្មានលាននាក់ ដែលផ្តុំក្បាលគ្នាមើល…”

បន្ទាប់ពីផ្ទុះការរិះគន់ទៅលើវិដេអូ Live របស់អ្នកនាង ថៃ នារីសុជាតា ត្រង់ចំនុចគាត់បាននិយាយថា ចឹង Live ហ្នឹងដាច់ពេលណា មនុស្សប៉ុន្មានលាននាក់ ដែលផ្តុំក្បាលគ្នាមើលជួយធ្វើសាក្សីផង” ត្រូវបានគេស៊ែរជាច្រើន ក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក។ ងាកមកពេលនេះអ្នកនាង ថៃ នារីសុជាតា ដែលមានហ្វេសបុកឈ្មោះ Fiyata បានចេញវិដេអូផ្លូវការសុំទោសទៅកាន់បងប្អូនដែលមើល Live ត្រង់ចំណុចគាត់ថា ប៉ុន្មានក្បាលដែលមើល គាត់សុំទោសដោយពេលនោះខឹងពេក និងគាត់ចង់និយាយសំដៅលើមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលបានជេរគាត់។ គាត់ចេញមកសុំទោសនេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលបានទស្សនាអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តចំពោះគាត់។ សុំទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖


error: Content is protected !!