បើកបង្ហាញមុខក្មេងស្រីជើងខ្លាំងមួយក្រុមវាយទាត់ធាក់ លើក្មេងស្រីម្នាក់ រៀននៅវិទ្យាល័យផ្សារដើមថ្កូវ!

បើកបង្ហាញមុខក្មេងស្រីជើងខ្លាំងមួយក្រុមវាយទាត់ធាក់ លើក្មេងស្រីម្នាក់ រៀននៅវិទ្យាល័យផ្សារដើមថ្កូវ!

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីបែកធ្លាយវីឌីអូមួយដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបង្ហោះ និងចែកចាយតៗគ្នា ពីសកម្មភាពក្មេងស្រីមួយក្រុមកំពុងតែវាយទាត់ធាក់ទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងថ្នាក់ពេលនេះបានអប់រំហើយ។ ប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ញើរសារអប់រំដែថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបាន ហេតុអ្វីចាំបាច់ប្រើហិង្សាវាយធ្វើបាបគ្នាវាយទាត់ធាក់ដូចសត្វធាតុបែបនេះ។ ហើយពលរដ្ឋបានបន្តទៀតថាសូមឲ្យ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយមកអប់រំណែនាំបន្ថែមផង។