​ត្រូវ​ប៉ាន់​អ្នក​ដាំ​គល់​ស្លឹក​គ្រៃ ​ក្រុម​ហ៊ុន Hyundai ​ប្រកាស​ប្រមូល​ទិញ​នាំ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​

​ត្រូវ​ប៉ាន់​អ្នក​ដាំ​គល់​ស្លឹក​គ្រៃ ​ក្រុម​ហ៊ុន Hyundai ​ប្រកាស​ប្រមូល​ទិញ​នាំ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​

​ក្រុមហ៊ុន ​Hyundai Agro ​កំពុង​ត្រូវ​ការ​ប្រមូល​ទិញ​គល់​ស្លឹក​គ្រៃ​នាំ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ​ប្រសិន​ណា​បើ​សហគមន៍​កសិកម្ម​ឬ​ប្រជា​កសិករ​ ម្ចាស់​ចំការ​មាន​ផលិតផល​លក់អាច​ទំនាក់ទំនង​មក​ក្រុមហ៊ុន​តាម​រយះ​លេខទូរស័ព្ទ 016 888 646 / 087 888 591។
​សូម​បញ្ជាក់​ថា​កន្លង​មក​ក្រុមហ៊ុន​ខាង​លើ​នេះ ​ក៏​ធ្លាប់​នាំ​យក​ស្លឹក​ចេញ ​ត្រយ៉ូង​ចេក ​រំដេង (ពូជ​សាច់ស) ​ទៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ផង​ដែរ។ ​ដោយ​ទំនិញ​ពី​កម្ពុជា​ទៅ ​គឺ​មាន​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ច្រើន​មែនទែន ​ជាមួយ​គុណភាព​ល្អ។