ក្ដៅៗក្រសួងផែនការ បានដើរដក​ប័ណ្ណក្រីក្រជាង ៤.០០០​ប័ណ្ណ​ ​ពី​អ្នកមាន បន្លំធ្វើជាអ្នកក្រហើយ

ក្ដៅៗក្រសួងផែនការ បានដើរដក​ប័ណ្ណក្រីក្រជាង ៤.០០០​ប័ណ្ណ​ ​ពី​អ្នកមាន បន្លំធ្វើជាអ្នកក្រហើយ

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងផែនការ លោក ស្រី ដា បានបញ្ជាក់​កាលពី​រសៀល ថ្ងៃទី​២៩ ខែកក្កដា ថា គិត​ត្រឹម​ ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ ក្រសួងផែនការ​បាន​ដ ក​ប័ណ្ណ​ពី​គ្រួសារ​ដែលមា ន​ ជីវភាព​ប្រសើរឡើង​បា ន​ចំនួន​ជាង ៤.៤០០​ប័ណ្ណ ដែល​ កាលពី​សប្តាហ៍​មុន មាន​ចំ នួន​ជាង ៣៥០០​ប័ណ្ណ ។​ក្នុង ​សប្តាហ៍​នេះ កើន​បាន​ជាង ​៩០០​ប័ណ្ណ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកនាំពាក្យ​ដដែល ​បន្តថា គិត​មកដល់​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកក្កដា​នេះ ក្រសួង​បាន ​រកឃើញ​គ្រួសារ ​ក្រីក្រ​បន្ថែមទៀត​ដែល​នឹងត្រូវ​បើក ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​នៅ​ជុំ ​ទី​២​នេះ មាន​ចំនួន​ជាង ​ប្រាំ​ម៉ឺន​គ្រួសារ ស្មើនឹង​ប្រជាជន ​ក្រីក្រ​សរុប​ចំនួន​ជាង ១៩​ម៉ឺន​នាក់ (​ដែល​សរុប​ទាំងអស់​មាន​ចំនួន​ជាង ​៦១​ម៉ឺន​គ្រួសារ ស្មើនឹង​ប្រជាជន ​ប្រមាណ​ ២​លាន​៤​សែន​៨​ម៉ឺន​នាក់ ) ។ គ្រួសារ​ ក្រីក្រ​កម្រិត​ក្រ​២ មាន​ចំនួន​ ច្រើន​គ្រួសារ​ កម្រិត​ក្រ​១ ជិត​ពីរដង ដែល​ភាគច្រើន​ជា​គ្រួសារ​ដែល​ងាយ​រ ង គ្រោះ ឬ​ស្ថិត​នឹង​ កៀក​ ខ្សែបន្ទាត់​ភាពក្រីក្រ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការបើកប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ សម្រាប់​ប្រជាពល រដ្ឋ​ក្រីក្រ និង​អ្នក​ងា យ​រ ងគ្រោះ​ដោយ សារ​ ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ក្នុងដំណាក់កាល​ទី​១ សម្រាប់​ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ ត្រូវបាន​បិទ​បញ្ចប់ ​ហើយ​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកក្កដា​។ ប្រជាព លរដ្ឋ​ជាង ៥៣​ម៉ឺន​គ្រួសារ បានមក​បើកប្រាក់​ ឧបត្ថម្ភ​នេះ ខណៈ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង ពីរម៉ឺន​គ្រួសារ​មិន​ បាន មក​បើ កប្រាក់​នោះឡើយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​របស់ ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង​យុវនីតិសម្បទា​ន កាលពី​ថ្ងៃទី​២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ បានឱ្យដឹងថា ការបើក ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ និង​អ្នក​ងាយ​រ ង គ្រោះ​សម្រាប់​ខែ មិថុនា ត្រូវបាន​បិទ​បញ្ចប់ ​ត្រឹម​ម៉ោង ​៦​យប់​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រួសារ ​ក្រីក្រ និង​អ្នក​ងា យ ​រ ង គ្រោះ ដែល​បានមក ​ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ទទួល​ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ​ពី​កម្មវិធី ​មាន​ ចំនួន ៥៣០.៨៣៨​គ្រួសារ គិត​ជា​សមាជិក​មាន​ ចំនួន ២.១៥៣.១១៤​នាក់​។ ក្នុងនោះ ​គ្រួសារ​ក្រីក្ រ​កម្រិត​១ មាន​ចំនួន ១៩៨.៦៣១ គ្រួសារ ស្មើនឹង​ប្រមាណ ៧៥៨.៩៨១​នាក់ និង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​កម្រិតរ​២ មាន​ចំនួន ៣៣២.២០៧​គ្រួសារ ស្មើនឹង​ប្រមាណ ១.៣៩៤.១៣៣​នាក់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កិត្តិ​សេដ្ឋា​បណ្ឌិត ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងផែនកា​រ បាន​អញ្ជើញ​ដឹកនាំ ​គណៈប្រតិភូ​ចុះ​ត្រួត ពិនិត្យ តាមដាន វាយតម្លៃ​ការ កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ក្នុង អំឡុងពេល​កូ​វីដ​១៩ និង​ការ ដកហូត​បណ្ណ​សមធ​ម៌​ពី​គ្រួសារ​ដែលមាន ​ជីវភា ព​ប្រសើរ ឡើង ឃុំ​អន្លង់​រាប ស្រុក​វាលវែង ខេត្តពោធិ៍សា ត់កាលពីថ្ងៃទី២៧ខែកក្កដា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្នុង​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន ​បាន​បន្តថា ថវិកា​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ដែល​បាន​ ឧបត្ថម្ភ​ជូន​មា ន​ទឹកប្រាក់​សរុប​ចំនួន ៩៤.៥៥១.៨៧៦.០០០​រៀល ស្មើនឹង​ជាង ២៣​លាន​ដុល្លារ​។​យោងតា ម​តួលេ ខ​ដែល​ ផ្សព្វផ្សាយ​ដំបូង​ បាន​បង្ហាញថា មានគ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​ងាយ ​រ ង គ្រោះ​ រហូតដល់​ទៅ ៥៦​ម៉ឺន​គ្រួសារ ដែល ​ត្រូវ​ទទួល​ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ​ពី​ រាជរដ្ឋាភិបាល​។ តែ​អ្នក​ដែល​ មក​ទទួល ​ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ​មាន​ត្រឹមតែ​ជាង ៥៣​ម៉ឺន​គ្រួសារ​ប៉ុណ្ណោះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សំហេង បុរស រដ្ឋលេខាធិការ ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង​យុវនីតិសម្បទា​ន និង​ ជា​អ្នកប្រតិបត្តិ​ការ​លើ​ការងារ​បើក ​ប្រាស់​ឧបត្ថម្ភ​នេះ បាន​បញ្ជាក់ថា គ្រួសារ​ដែ ល​មិន​បានមក ​បើកប្រាក់​ ឧបត្ថម្ភ​នេះ ភាគច្រើន​គឺ​មិនមាន​នៅ ផ្ទះ​នោះទេ​។ ដោយ​យោងតាម​របាយ ការណ៍​រប ស់​អា ជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ថា គ្រួសារ​ដែល​មិន​បានមក​ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ​ភាគច្រើន បាន ធ្វើ​ចំ ណាកស្រុក។


error: Content is protected !!