ក្តៅៗ រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងឆ្លងជំងឺ កូវីដ-19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក ប្រ៊ុយណូ ឡឺ មែរ (Bruno Le Maire) បានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter របស់លោកផ្ទាល់តែម្តងថា លោកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះ កូវីដ-19 ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្រាលប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោករដ្ឋមន្ត្រី Le Maire បានបង្ហោះសារលើ Twitter យ៉ាងដូច្នេះថា «ខ្ញុំបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន កូវីដ-19 នៅយប់នេះ (យប់ថ្ងៃសុក្រ)។ ខ្ញុំបានប្រញាប់ប្រញាល់ ដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ…Continue Reading

ចូលរួមរំលែកទុក្ខផង! អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបា​ ត់ ប ង់ជីវិត ដោយសារការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ

សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យបានបាត់បង់ជីវិត ដោយសារតែព្យាយាមប្រយុទ្ធនឹង ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុប គិតតែនៅក្នុងរដ្ឋនេះមួយប៉ុណ្ណោះបានកើនឡើងដល់ ២៦នាក់ហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាជ្ញាធររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានអះអាងថា ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យម្នាក់ខាងលើនេះ បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃ អ៊ែល ដូរ៉ាដូ (El Dorado) ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីជាង ៨៧គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ខណៈស្ថានការណ៍នៅទីនោះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រមាណ ៦៦%ភាគរយហើយ គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកឈ្មោះរបស់អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យដែលបានបាត់បង់ជីវិត នៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ថា គិតតែនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមួយប៉ុណ្ណោះ ភ្លើងឆេះព្រៃបានកើតមានឡើងជាច្រើនកន្លែង…Continue Reading

ក្រោយចិនប្រកាសធ្វើសមយុទ្ធយោធា មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ប្តេជ្ញាបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិក ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុន

(តៃប៉ិ)៖ លោកស្រីប្រធានាធិបតី ត្សៃ អ៉ីងវិន (Tsai Ing-wen) បានប្តេជ្ញាថា កោះតៃវ៉ាន់នឹងបង្កើនទំនាក់ទំនង ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្លើយតបនឹងសមយុទ្ធយោធារបស់ចិន ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្បែរច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ (Taiwan Strait)។ នេះបើតាមការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចេញផ្សាយ ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននៅក្បែរច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិក​ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច លោក ខេត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រេច (Keith Krach) បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងតៃប៉ិ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះ…Continue Reading

ពុទ្ធោ!ភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋអូរ៉េហ្គនមានស្ថានភាព ប្រហែលនឹង សង្គ្រាមលោកលើកទី២, នេះបើតាមសម្តីព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិក

(អូរ៉េហ្គូន)៖ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកម្នាក់ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍នេះបាននិយាយថា ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យរាប់ម៉ឺននាក់ បាននិងកំពុងព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំដែលកំពុងឆាបឆេះរាលដាល នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយពួកគេបានមើលឃើញថា ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋអូរ៉េហ្គនឥឡូវនេះ មានសភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅ នឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី ២។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្លើងឆេះព្រៃនេះ បានឆាបឆេះតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកម្ល៉េះ និងបានរីករាលដាលលើផ្ទៃដីជាង ១.៣លានហិកតានៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងជាង ៦សែនហិកតាទៀតនៅក្នុងរដ្ឋអូរ៉េហ្គន និងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេត ចាប់តាំងពីទិវាពលកម្មថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ដោយវាបានបំផ្លាញលំនៅឋានរាប់ពាន់ខ្នង និងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៣៤នាក់ទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាយកដ្ឋានព្រៃឈើរដ្ឋអូរ៉េហ្គន បានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចច្នេះថា…Continue Reading

ញា ក់សា ច់!! យន្តហោះប្រយុទ្ធទំនើបផុ តលេ ខរបស់អាមេរិក គ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់ឃើញ ហោះហើរបានជោគជ័យ,មេទ័ពដែនអាកាសបង្ហើប

វ៉ាស៊ីងតោន៖ ប្រធានផ្នែកកងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមិនត្រឹមតែមានយន្តហោះដាក់បង្ហាញក្នុងកម្មវិធី Next Generation Air Dominance (NGAD) ប៉ុន្តែមានយន្តទំនើបៗបានហោះហើររួចមហើយផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅក្នុងសន្និសីទអាកាសយានអវកាសនិងលំហអាកាសតាមអ៊ិនធឺរណែត ២០២០ នៅថ្ងៃអង្គារនេះ ឧបការីរដ្ឋមន្រ្តី នៃកងទ័ពអាកាស ដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងភស្ដុភារលោក Will Roper បាននិយាយថា កម្មវិធី NGAD ដែលមានគោលបំណងផ្តល់យន្តហោះចម្បាំងទំនើបថ្មីរៀងរាល់ ៥ ឆ្នាំម្តងនោះ កំពុងឈានទៅមុខក្នុងល្បឿនមួយដ៏លឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក Roper បាននិយាយថា“ NGAD ឥឡូវនេះកំពុងរចនាប្រមូលផ្តុំ សាកល្បងនៅក្នុងពិភពឌីជីថលដោយស្វែងរកអ្វីដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលានិងថវិកា ដើម្បីរង់ចាំលទ្ធផលដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់ពិភពលោក” ។ លោកថា NGAD…Continue Reading

យុវជនជាប់លើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ៤៩ថ្ងៃ ប្រាប់វិធីរស់ និងរឿងភ្ញាក់ផ្អើល ស្មានមិនដល់មួយ

យុវជន​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ម្នាក់​ដែល​អាច​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​ត្រលប់​មក​ផ្ទះ​វិញ ក្រោយ​រសាត់​អណ្ដែត​អស់​រយៈពេល ៤៩ថ្ងៃ លើ​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក បន្ទាប់​ពី​ខ្ទម​នេសាទ​របស់​គេ​ត្រូវ​ខ្យល់​បក់​បោក​ទៅ​ឆ្ងាយ ធ្លាប់​បាន​រាយរាប់​ពី​វិធី​រស់ និង​រឿង​ភ្ញាក់ផ្អើល​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​មួយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យុវជន Aldi Novel Adilang បាន​និយាយ​ថា ការ​រសាត់​អណ្ដែត​ទៅ​ឆ្ងាយ​នេះ មិនមែន​ជា​លើក​ទី​មួយ​របស់​ខ្លួន​ឡើយ ហើយ​ក៏​មិនមែន​ជា​លើក​ទី២​ដែរ គឺ​ជា​លើក​ទី៣​ហើយ។ លើក​ចុងក្រោយនេះ គឺកើតឡើង​កាលពីឆ្នាំ២០១៨។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យុវជន​ឥណ្ឌូនេស៊ី​វ័យ​១៩ឆ្នាំ​នេះ បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា លើកទី១ គេ​បាន​រសាត់​អណ្ដែត​ទៅ​ឆ្ងាយ​អស់​រយៈពេល ១សប្តាហ៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែ​ត្រូវ​ម្ចាស់​ខ្ទម​នេសាទ​ជួយ​សង្គ្រោះ។ លើកទី២ គេ​បាន​រសាត់​អណ្ដែត​ទៅ​ឆ្ងាយ​រយៈពេល ២ថ្ងៃ ហើយ​ក៏​ត្រូវ​ម្ចាស់​ជួយ​សង្គ្រោះ​វិញ​ទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្ទុយទៅវិញ លើកទី៣ នេះ…Continue Reading

ក្តៅៗលោក ដូណាល់ ត្រាំ នឹងប្រកាសបិទកម្មវិធីចិន TikTok និង WeChat មិនឲ្យ download នៅអាមេរិក ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះ!

(វ៉ាស៊ីនតោន)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ (ពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោន) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងដូច្នេះថា លោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ នឹងប្រកាសបិទកម្មវិធីធំៗពីរ ដែលមានប្រភពពីចិននោះគឺ TikTok និង WeChat ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនឲ្យទាញយក (download) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀត ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែកញ្ញា ខាងមុខនេះតទៅហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើតាមការចេញផ្សាយនៅមុននេះបន្តិច ដោយសារព័ត៌មានអាមេរិក CNBC នៅយប់ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិក…Continue Reading

ក្តៅៗចិនប្រកាសធ្វើសមយុទ្ធយោធាថ្មីមួយទៀត នៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់

(ប៉េកាំង)៖ អ្នកនាំពាក្យយោធាចិននាថ្ងៃសុក្រនេះ បានប្រកាសពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយ របស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន (PLA) នៅជិតច្រក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមុទ្រតៃវ៉ាន់ (Taiwan Strait)។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិន លោក រិន កូវគាំង (Ren Guoqiang) បាននិយាយថា «វាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ចាំបាច់មួយ ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅឯច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី ដោយលោកបានបានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីថា កោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រទេសចិន ដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន…Continue Reading

បន្ទាន់ ចិនផ្អាកនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រពីឥណ្ឌូណេស៊ី ក្រោយពិនិត្យឃើញ ក្នុងកញ្ចប់ទំនិញមានផ្ទុកកូរ៉ូណា

(ប៉េកាំង)៖ អាជ្ញាធរចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះ បានសម្រេចចាត់វិធានការបន្ទាន់ ដោយតម្រូវឲ្យផ្អាកការនាំចូលទំនិញគ្រឿងសមុទ្រ ពីក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលចិនបានរកឃើញថា ទំនិញទាំងនោះមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19)។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរចិនខាងលើនេះ គឺនឹងត្រូវលើកលែងចំពោះតែផលិតផលណា ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាជ្ញាធរចិនបានអះអាង នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា គ្រឿងសមុទ្របង្កកមួយចំនួនត្រូវបានហែកកញ្ចប់ និងធ្វើតេស្តរកឃើញមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណា ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់ចិន ការផ្អាកនេះនឹងមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែកញ្ញានេះតទៅ។ កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ ចិនក៏បានសម្រេចផ្អាកការនាំចូលទំនិញបសុបក្សី (មាន់…Continue Reading

ក្តៅៗចិនផ្អាកនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រពីឥណ្ឌូណេស៊ី ក្រោយពិនិត្យឃើញ ក្នុងកញ្ចប់ទំនិញមានផ្ទុកកូរ៉ូណា

(ប៉េកាំង)៖ អាជ្ញាធរចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះ បានសម្រេចចាត់វិធានការបន្ទាន់ ដោយតម្រូវឲ្យផ្អាកការនាំចូលទំនិញគ្រឿងសមុទ្រ ពីក្រុមហ៊ុននៅប្រទេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឥណ្ឌូណេស៊ី បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលចិនបានរកឃើញថា ទំនិញទាំងនោះមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19)។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយទី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរចិនខាងលើនេះ គឺនឹងត្រូវលើកលែងចំពោះតែផលិតផលណា ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ។ អាជ្ញាធរចិនបានអះអាង នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា គ្រឿងសមុទ្របង្កកមួយចំនួនត្រូវបានហែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កញ្ចប់ និងធ្វើតេស្តរកឃើញមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណា ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់ចិន…Continue Reading